TRANSPORT ZWIERZĄT - UPAŁY

 W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami powietrza w okresie letnim oraz mając na względzie konieczność zapewnienia dobrostanu zwierząt podczas transportu drogą lądową, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach, zwraca się do Państwa o stosowanie poniższych zaleceń dotyczących działań podejmowanych w celu ochrony dobrostanu zwierząt podczas ich transportu.
1. W odniesieniu do transportu długotrwałego (powyżej 8 godzin).
Jeżeli prognozowana temperatura powietrza może przekraczać 30°C na całej długości planowanej trasy, zalecasię,aby nie zatwierdzać dzienników podróży, jak nie wystawiać świadectw zdrowia.
Transport zwierząt powinien otrzymać zatwierdzenie w momencie, gdy w środkach transportu został zainstalowany system aktywnego chłodzenia powietrza.
• W przypadku, gdy długotrwały transport zwierząt zostanie zatwierdzony, a temperatura powietrza wynosi powyżej 30°C,proszę o przeprowadzenie niezwłocznej kontroli dokumentacji transportowej po zakończeniu podróży. W szczególności proszę o przeprowadzenie analizy danych dotyczących rzeczywistego czasu trwania podroży względem planowania, weryfikacji danych zarejestrowanych przez systemy pomiaru temperatur odnotowanych w środku transportu. W przypadku, gdy analiza kontroli dokumentacji zakończy się wynikiem negatywnym,proszę o podjęcie właściwych działań
naprawczych zapobiegających występowaniu takich zdarzeń w przyszłości.
Proszę o sprawdzanie w ramach kontroli środków transportu, przed każdym załadunkiem zwierząt, czy system wentylacji i system pojeniadziałająpoprawnie oraz czy w zbiornikach znajduje się wystarczająca ilość wody na całą długość podróży. Konieczna jest również weryfikacja, czy przewoźnik planuje uzupełniać zbiornik wody, gdzie zamierza tego dokonać i czy odpowiednia adnotacja została wprowadzona do sekcji I dziennika podróży. Ponadto, proszę o zweryfikowanie planów awaryjnych pod względem działań jakie przewoźniki kierowcy mają zamiar podjąć w przypadku występowania wysokich temperatur.
• Ponadto, zwracam uwagę na kontrolę stanu zwierząt, które mają zostać załadowane do transportu, czy to w miejscu załadunku czy w punkcie kontroli. Proszę zwrócić uwagę, czy zwierzęta nie odwodnione, nie mają trudności z oddychaniem lub duszności, jaka jest ich postawa i czy nie występują objawy uszkodzenia układu ruchu i trudności z utrzymaniem równowagi. Tego rodzaju zaburzenia mogą wskazywać na problemy zdrowotne będące podstawą wyeliminowania zwierząt z transportu.
2. Transport do 8 godzin.
W zakresie krótkotrwałych transportów handlowych zwierząt do 8 godzin, jeżeli przesyłkom zwierząt towarzyszy świadectwo zdrowia, zaleca się wystawienie świadectw zdrowia po dokonaniu analizy sytuacji bieżącej uwzględniającej prognozy temperatur,długość trwania planowanego transportu oraz ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w odniesieniu do środka transportu.
Dodatkowo przypominam, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii
(https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzat) znajdują się broszury, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk w transporcie zwierząt.

 • Majątek PIW Gliwice

  2023-06-20 12:00:12

  OGŁOSZENIE O NAJMIE LOKALU Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344),...

  Czytaj więcej...

 • WYTYCZNE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GLIWICACH DLA HODOWCÓW DROBIU

  2023-02-15 08:33:13

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach w związku z licznymi ogniskami grypy ptaków oraz stwierdzeniem ognisk grypy ptaków H5N8 w województwie śląskim zwraca się z prośbą o...

  Czytaj więcej...

 • Pomoc finansowa dla pszczelarzy

  2022-04-01 12:00:00

  Pomoc finansowa dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

  Czytaj więcej...

powered by Nataltec 2013