Pomoc finansowa dla pszczelarzy

Pomoc finansowa dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach

Pszczelarze, którzy chcą otrzymać zaświadczenie o ilości przezimowanych pni, które potrzebne jest do złożenia wniosku do ARiMR o dofinansowanie do posieki powinni:

  1. Złożyć wniosek (pocztą tradycyjną, epuapem, lub osobiście) – wzór wniosku
  2. We wniosku określić sposób doręczenia wniosku
  3. Podpisać zgodę RODO na drugiej stronie wniosku

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Więcej wiadomości na ten temat mogą Państwo odnaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-pszczelarzy---nabor-2022

powered by Nataltec 2013