Aktualności

NOWE OGNISKO ZGNILCA AMERYKAŃSKIEGO PSZCZÓŁ

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GLIWICACH

IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ŚWIŃ - SIEDZIBY STADA Z JEDNĄ ŚWINĄ

Ministerstwo Rolnictwa informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, od 25 lutego br. każdy rolnik utrzymujący świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń.

Obowiązek ten dotyczy rolników w całym kraju, nie tylko w strefie z ograniczeniami, utworzonej w związku wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Każda świnia, nawet jeżeli w gospodarstwie jest tylko jedna, musi być wpisana do rejestru prowadzonego przez rolnika, zgłoszona do systemu rejestracji i identyfikacji zwierząt (IRZ) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowana.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina, że w odniesieniu do produkcji mięsa świń przeznaczonego na użytek własny, kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn zm.), zgodnie z którymi m.in. należy co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju oraz poddać mięso badaniu na obecność włośni.

Afrykański pomór świń - materiały dla lekarzy

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjno-szkoleniowymi dla lekarzy weterynarii oraz hodowców trzody chlewnej, przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach.

Materiały służą  przekazaniu szerszemu gronu odbiorców informacji o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń. Ulotka - kliknij tutaj

 

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków

ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że w Europie zachodniej (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania) stwierdzono już kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Więcej informacji - kliknij tutaj.

Obowiązek znakowania zwłok świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że wszystkie zwłoki świń urodzonych oraz padłych w danym gospodarstwie podlegają obowiązkowi oznakowania kolczykiem lub tatuażem przed wywiezieniem ich z tego gospodarstwa.

Wdrażanie tego przepisu jest i będzie egzekwowane od dnia 1 stycznia 2014r.

Podkategorie

powered by Nataltec 2013