Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PIWGliwice

W celu skorzystania z elektronicznego przesyłania wniosków do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Konto użytkownika na platformie ePUAP można założyć na stronie internetowej epuap.gov.pl

powered by Nataltec 2013