Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Ku Dołom 6, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celach:

1) Zawartych umów art.6 ust. 1 lit. b RODO
2) Udzielonej zgody
art.6 ust. 1 lit. a RODO

3) Wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na ADO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności:

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

- ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

- ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,

- ustawą z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

- ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,

- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 1. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia ADO;
  2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy archiwizacji wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

powered by Nataltec 2013