Zapytanie ofertowe - dostawa mebli 2023

 

Unieważnienie postepowania na dostawę mebli

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje o unieważnieniu postepowania na dostawę mebli, zgodnie z pismem:

Unieważnienie postepowania

 

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach zaprasza do złożenia ofert na dostawę mebli biurowych oraz kuchennych wraz z armaturą, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 oraz  opisem przedmiotu zamówienia

Oferty należy składać do dnia 29.09.2023 r.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

powered by Nataltec 2013