ZAGROŻENIE GRYPĄ PTAKÓW!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował alert dot. ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk na terenie Rosji zachodniej i Kazachstanu.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks

Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków. Z opracowanej przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach analizy sytuacji epizootycznej wynika, że ryzyko wystąpienia HPAI w Polsce jest wysokie.

Jednocześnie informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

umieszczone zostały materiały dot. grypy ptaków. Dodoatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina o nadal obowiazujacym na terenie Polski zasadach bioasekuracji wyszczególnionych w rozporządzeniu Mistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722).

powered by Nataltec 2013