POMOC DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014- 2020. W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na: - utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, - wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji, wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta. Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę: a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek. oraz b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji. Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014- 2020/poddzialanie 51 wsparcie inwestycji w srodki zapobiegawcze ktorych celem jest ograniczenieskutkow prawdopodobnych klesk żywiolowych niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.html oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

powered by Nataltec 2013