WAŻNE ! PIERWSZE OGNISKO GRYPY PTAKÓW- WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Łazy - Sołectwo Chruszczobród, powiat zawierciański, wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2016, poz. 2091) osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiazane są zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ilość ptaków (gęsi, kury, kaczki, indyki, perliczki, strusie, przepiórki i tym podobne) oraz miejsca ich przechowywania (WZÓR ZGŁOSZENIA).

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach pod tel. 32 231 23 50.

Na podstawie Raportu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi.

Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Podjęte środki ostrożności powinny polegać w szczególności na:

- wstrzymaniu się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawieniu ptaków w budynkach inwentarskich, w których są utrzymywane;

- zabezpieczeniu budynków, w których utrzymywany jest drób oraz pasza przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;

- wstrzymaniu się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich

- stosowaniu w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługa ptaków;

- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:

-  zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;

 - spadek dziennej produkcji jaj;

 - spadek przyjęcia paszy lub wody;

- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.


powered by Nataltec 2013