Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Zgodnie z informacją Głównego Lekarza Weterynarii Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej przewidzianej zgodnie z § 13p rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. , poz. 187 z późniejszymi zmianami). Chodzi o program pomocy państwa dla producentów świń w celu zapobiegania szczerzeniu się afrykańskiego pomoru świń.

Szczegółowe informacje w ARiMR (Biuro Powiatowe w Pyskowicach nr tel. 32 302 20 31)

powered by Nataltec 2013