Aktualności

IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ŚWIŃ - NOWE ZASADY OD 18.10.2016

UWAGA - 18.10.2016 R.- NOWE ZASADY IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ŚWIŃ

Zgnilec amerykański pszczół ROZPORZADZENIE nr 3/2016 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

rozporządzenie nr 3-16 Wojewody Śląskiego z dn. 21.10.2016 r. w spr. zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

NOWE OGNISKO ZGNILCA AMERYKAŃSKIEGO PSZCZÓŁ

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2016 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GLIWICACH

KOLEJNE OGNISKA ZGNILCA AMERYKAŃSKIEGO PSZCZÓŁ - ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 2/16 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów gliwickiego, tarnogórskiego oraz miasta Gliwice

 

IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ŚWIŃ - SIEDZIBY STADA Z JEDNĄ ŚWINĄ

Ministerstwo Rolnictwa informuje, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, od 25 lutego br. każdy rolnik utrzymujący świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń.

Obowiązek ten dotyczy rolników w całym kraju, nie tylko w strefie z ograniczeniami, utworzonej w związku wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Każda świnia, nawet jeżeli w gospodarstwie jest tylko jedna, musi być wpisana do rejestru prowadzonego przez rolnika, zgłoszona do systemu rejestracji i identyfikacji zwierząt (IRZ) prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz oznakowana.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina, że w odniesieniu do produkcji mięsa świń przeznaczonego na użytek własny, kwestie te zostały uregulowane w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn zm.), zgodnie z którymi m.in. należy co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju oraz poddać mięso badaniu na obecność włośni.

Podkategorie

powered by Nataltec 2013