Aktualności

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków

ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że w Europie zachodniej (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania) stwierdzono już kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Więcej informacji - kliknij tutaj.

Afrykański pomór świń - materiały dla lekarzy

Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjno-szkoleniowymi dla lekarzy weterynarii oraz hodowców trzody chlewnej, przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach.

Materiały służą  przekazaniu szerszemu gronu odbiorców informacji o zagrożeniu, jakie stwarza wirus afrykańskiego pomoru świń. Ulotka - kliknij tutaj

 

Ubój z konieczności poza rzeźnią - informacje

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią". Jedynie postępowanie zgodne z obowiązującym prawem pozwoli na uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem higieny żywności PIW Gliwice.

W celu zapoznania się z ulotką - kliknij tutaj

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 - kliknij tutaj

Obowiązek znakowania zwłok świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że wszystkie zwłoki świń urodzonych oraz padłych w danym gospodarstwie podlegają obowiązkowi oznakowania kolczykiem lub tatuażem przed wywiezieniem ich z tego gospodarstwa.

Wdrażanie tego przepisu jest i będzie egzekwowane od dnia 1 stycznia 2014r.

Afrykański pomór świń

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dotycząca AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ - kliknij tutaj

Podkategorie

powered by Nataltec 2013