Majątek PIW Gliwice

SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.:

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020r.:

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019r.:

 

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018r.:

 

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

ZESTAWIENIE MAJĄTKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII w GLIWICACH

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach jest dysponentem majątku Skarbu Państwa w skład którego wchodzą m in.:

STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 r. (brutto):

ŚRODKI TRWAŁE: 1 661 938,20 zł
w tym: GRUPA IV: 49 634,41 zł
GRUPA VIII: 43 550,62 zł
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: 167 258,63 zł
ZBIORY BIBLIOTECZNE: 0,00 zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 42 858,68 zł
Sporządził: K. Imiołek

 

powered by Nataltec 2013