Struktura

Struktura urzędu

Schemat organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Gliwicach

 schemat

Legenda: strzałki oznaczają bezpośrednią podległość służbową

Zespoły i stanowiska

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach

 • lek. wet. Szczepan Błachut

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach

 • lek. wet. Tomasz Wysocki

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 • lek. wet Dorota Osadców
 • lek. wet Natalia Majewska
 • mgr inż. Marta Grzyśka

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

 • lek. wet. Tomasz Wysocki
 • lek wet. Sara Meskel
 • mgr inż. Agata Puss

Zespół ds. finansowo–księgowych

 • mgr Marzena Kaperczak
 • mgr Katarzyna Imiołek
 • mgr Iwona Matusiak

Zespół ds. administracyjnych

 • Wioletta Pietrzak-Dzikowska

powered by Nataltec 2013