Majątek PIW Gliwice

OGŁOSZENIE O NAJMIE LOKALU

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje o posiadanym lokalu użytkowym do wynajęcia, z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej, mieszczącym się na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 373, 374, 375, obręb Wójtowa Wieś, znajdującym się w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach.

Lokal o powierzchni 11,85 m2 mieści się na I piętrze budynku przy ul. Ku Dołom 6, 44‑100 Gliwice z oknem wychodzącym na plac wewnętrzny. Okres wynajmu wynosi 3 lata. Najemca korzysta z pierwszeństwa w przypadku dalszego najmu, tj. na kolejne trzy lata. Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o złożenie wniosku o wynajem w sekretariacie inspektoratu do dnia 30 sierpnia br.

Dane dotyczące charakterystyki energetycznej lokalu, zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej, znajdują się w załączniku nr 1.

We wniosku należy podać pełną nazwę firmy, NIP, Regon, a także PESEL właściciela, jeżeli firma prowadzona jest w formie działalności gospodarczej lub umowę spółki, jeśli firma prowadzona jest w formie spółki prawa cywilnego.

Wniosek o wynajem musi być podpisany przez uprawnioną osobę.

W przypadku wystąpienia kilku osób o ten sam lokal użytkowy o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia podania.

  1. Ogłoszenie o najmie
  2. Załącznik nr 1

 

 

powered by Nataltec 2013