Majątek PIW Gliwice

OGŁOSZENIE O NAJMIE LOKALU

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje o posiadanym lokalu użytkowym do wynajęcia, z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej, mieszczącym się na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 373, 374, 375, obręb Wójtowa Wieś, znajdującym się w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach.

Lokal o powierzchni 11,85 m2 mieści się na I piętrze budynku przy ul. Ku Dołom 6, 44‑100 Gliwice z oknem wychodzącym na plac wewnętrzny. Okres wynajmu wynosi 3 lata. Najemca korzysta z pierwszeństwa w przypadku dalszego najmu, tj. na kolejne trzy lata. Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o złożenie wniosku o wynajem w sekretariacie inspektoratu do dnia 30 sierpnia br.

Dane dotyczące charakterystyki energetycznej lokalu, zgodnie ze świadectwem charakterystyki energetycznej, znajdują się w załączniku nr 1.

We wniosku należy podać pełną nazwę firmy, NIP, Regon, a także PESEL właściciela, jeżeli firma prowadzona jest w formie działalności gospodarczej lub umowę spółki, jeśli firma prowadzona jest w formie spółki prawa cywilnego.

Wniosek o wynajem musi być podpisany przez uprawnioną osobę.

W przypadku wystąpienia kilku osób o ten sam lokal użytkowy o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia podania.

 1. Ogłoszenie o najmie
 2. Załącznik nr 1

 

 SPRAWOZDANIA FINANSOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2023 r.:

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2022 r.:

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

 Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.:

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2020r.:

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019r.:

 

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej na dzień 31.12.2018r.:

 

 1. Bilans jednostki budżetowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w Funduszu
 4. Informacja dodatkowa

 

ZESTAWIENIE MAJĄTKU POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII w GLIWICACH

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach jest dysponentem majątku Skarbu Państwa w skład którego wchodzą m in.:

STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 r. (brutto):

ŚRODKI TRWAŁE: 1 661 938,20 zł
w tym: GRUPA IV: 49 634,41 zł
GRUPA VIII: 43 550,62 zł
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE: 167 258,63 zł
ZBIORY BIBLIOTECZNE: 0,00 zł
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 42 858,68 zł
Sporządził: K. Imiołek
 
 

MAJĄTEK ZBĘDNY

 

Ogłoszenie Soda Kaustyczna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach ogłasza sprzedaż zbędnego, zużytego majątku. Ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym do pobrania dla zainteresowanych znajduje się w linkach poniżej:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
 

Ogłoszenie Renault Clio

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach ogłasza sprzedaż zbędnego, zużytego majątku. Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania znajduje się w linkach poniżej:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

powered by Nataltec 2013