Zapytanie ofertowe - remont nawierzchni, montaż szlabanu

 

 

Zapytanie ofertowe na remont nawierzchni dróg wewnętrznych - etap III i montaż szlabanu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach zaprasza do złożenia ofert na Remont nawierzchni dróg wewnętrznych (etap III) wraz z montażem szlabanu na terenie posesji będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Ku Dołom 6 w Gliwicach

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 21.06.2024 r. , do godziny 12.00.

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej:

SWZ

Zal.1-Oferta

Zal.1A-Zbiorcze zestawienie

Zal.2-wykaz robót

Zal.3-wzór umowy

Zal.4-SST-IIIetap

Zal.4-SST-szlaban

Zal.4-SST-Tytuł

Zal.5.Przedmiar

Zal.5-DT-IIIetap-tytuł

Zal.5-DT-IIIetap

Zal.5.DT-plan.orientacyjny

Zal.5.DT-plan.sytuacyjny

Zal.5.DT-profile podluzne

Zal.5.DT-przekroje i szczegóły

 

powered by Nataltec 2013